Какво трябва да направя?


Запазете час чрез e-mail или на посочения телефон

Можете да се свържете с нас чрез e-mail или чрез посочения телефонен номер.

Посетете офиса ни

Тъй като държим на личния контакт и на предварителен разговор, ще Ви посрещнем в офиса ни в гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович” № 3, ет. 2 (над партер), офис 5.

Подпишете документите

Ще подпишете изготвените от нас документи и ще Ви придружим до нотариус за извършване на необходимите заверки.​

 

Това е! Ние ще открием набирателна сметка в посочена от Вас банка. След това ще осъществим вписването и в срок от 3 дни ще се свържем с Вас, за да потвърдим вписването.

Подробно описание на процедурата

Всъщност процедурата не е сложна. Можете да я осъществите сами, но е важно да знаете, че това би отнело време и има опасност да сгрешите. В резултат, ще се наложи да повторите процедурата, като ще платите повторно парите изхарчени за държавна такса.

На първо място трябва да помислите какъв тип ще бъде Вашата фирма. Това е лесно. Най- често се използват ООД или ЕООД. Това са така наречените дружества с ограничена отговорност. Подходящи са за развитие на малък и среден бизнес, избягват се недостатъците на останалите видове фирми. Разликата е в броя на съдружниците. Собственик на ЕООД сте само Вие. Ако желаете да развивате бизнес съвместно с друг– регистрирате ООД. Предимствата са следните:

  • Минималният капитал е в размер на 2 лв.;
  • Отговаряте до размера на дяловото си участие. Това означава, че личното Ви имущество е защитено и, ако бизнесът Ви не потръгне или загине, то Вие ще изгубите само фирмата и нейното имущество, не и собственото Ви такова.

За регистриране на ЕООД ще са Ви необходими следните докумети:

  1. Заявление по образец А4– Мога да го намеря на сайта на Търговския регистър, да го изтегля и попълня. Към този документ прилагам всички останали;
  2. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор;
  3. Съгласие от управителя да управлява фирмата (спесимен)– необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя;
  4. Учредителен акт;
  5. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя;
  6. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя;
  7. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се;
  8. Документ за платена държавна такса.

Ако искате да регистрирате ООД, ще Ви е необходимо и изготвяне на  Учредителен протокол от Общо събрание на съдружниците.

След като всички документи са готови, същите се входират в Търговския регистър, от където ще получите входящ номер, с който можете да проверявате в сайта дали фирмата Ви е вписана. Ако сте допуснали грешка ще Ви бъдат дадени указания или ще Ви бъде отказано вписването.