НИЕ СМЕ

FIRMATAMI.NET

Предлагаме правни услуги, като: регистриране на фирми, промени и заличаване на фирма; прилагане на актове подлежащи на вписване; изготвяне на всякакви видове договори в това число трудови, граждански и търговски; правни консултации.

Нашите услуги За връзка с нас

НИЕ СМЕ

FIRMATAMI.NET

Предлагаме правни услуги, като: регистриране на фирми, промени и заличаване на фирма; прилагане на актове подлежащи на вписване; изготвяне на всякакви видове договори в това число трудови, граждански и търговски; правни консултации.

Нашите услуги За връзка с нас

НАШИТЕ УСЛУГИ

регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Стартирай бизнеса си с нас. Виж подробности по процедурата.

Регистрация на АД

Подходящо за развитие на голям бизнес.

Регистрация на НПО

За реализация на нестопански цели.

Фирмени промени

Смяна на управител, адрес, наименование и др.

Закриване на фирма

Производство по ликвидация и заличаване.

Абонаментен план

Ежемесечно обслужване на Фирмата Ми.

За Firmatami.Net

Екипът ни предлага цялостно обслужване на бизнеса Ви. Това включва правни услуги: регистриране на фирми, фирмени промени (смяна на управител, смяна на седалище и адрес на фирма, продажба на дружествени дялове), заличаване на фирми, изготвяне на всякакви договори, включително трудови, търговски и др.

При нас можете да получите индивидуален абонаментен план, включващ всички предлагани от нас услуги, като цената зависи от обема на месечната заетост с Вашите дела.

Разполагаме и с опитни счетоводители.

Повече за нас

FirmataMi.net предлага пълен набор от правни услуги

Регистриране на фирми (дружества), като: Дружество с ограничена отговорност (ООД); Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД); Акционерно дружество (АД); Събирателно дружество (СД); Командитно дружество (КД); Командитно дружество с акции (КДА). Бихте могли да извършите и регистриране на Едноличен търговец (ЕТ). 

Тъй като ще се нуждаете от счетоводни услуги, ние ще Ви предложим опитни счетоводни кантори, с които работим.

След първоначалното регистриране на фирми, можете да правите всякакви промени, отговарящи на нуждите на Вашия бизнес. Такива са: смяна на управител; смяна на седалище и адрес на управление; увеличаване на капитала; намаляване на капитала; продажба на дружествени дялове и др. Тези правни услуги също може да получите, като се свържете с нас.

Ако бизнесът Ви не потръгне или по някаква друга причина искате да закриете своята фирма, трябва да спазите определената в Търговския закон процедура по ликвидация. Ние сме на ваше разположение.

За да управлявате бизнеса си, може да Ви се наложи да сключвате договори, като например трудови (ако наемате работници/служители), търговски, граждански. Екипът на „Firmatami.net” може да съдейства за изготвянето им.

Свържете се с нас

Контакти

Адрес:

ул. “Стефан Веркович” № 3,
ет. 2 (над партер), офис 5
гр. Пловдив

Пишете ни 0897 220 397