За Firmatami.net

Екипът ни предлага цялостно обслужване на бизнеса Ви. Това включва правни услуги: регистриране на фирми, фирмени промени (смяна на управител, смяна на седалище и адрес на фирма, продажба на дружествени дялове), заличаване на фирми (, изготвяне на всякакви договори, включително трудови, търговски и др.

При нас можете да получите индивидуален абонаментен план, включващ всички предлагани от нас услуги, като цената зависи от обема на месечната заетост с Вашите дела.

Разполагаме и с опитни счетоводители.

Това, към което се стремим е качествено и комплексно обслужване на бизнеса Ви, така че да спомогнем за развитието му. Ето защо предлагаме и абонаментен план, с който ще получите всички наши услуги в един общ пакет. Размерът на месечната му цена ще бъде индивидуално съобразен, в зависимост от обема на нашата заетост и от нуждите на фирмата Ви.

Нашите услуги Контакти